การเปลี่ยนคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า 
 2. และส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 4 วัน นับจากวันที่ท่านแจ้งเปลี่ยนหรือคืน
 3. ทางบริษัทฯจะคืนเงินเท่ากับยอดสุทธิที่ทางบริษัทฯได้รับ (ยอดที่ท่านชำระมา หักด้วยค่าธรรมเนียมโอน)
 4. ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ฟรี 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปท่านจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น
 5. หากมีการใช้รหัสส่วนลด ทางบริษัทฯจะคืนรหัสส่วนลดใหม่กลับไปให้

 

กรณีที่ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไข

บริษัทฯขออนุญาตไม่ทำการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินค่าสินค้า  ในกรณีความเสียหายเพิ่มเติมนี้เหล่านี้

 • การแจ้งขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เลยระยะเวลาที่กำหนด 14 วัน  ตามรายละเอียดข้างต้น
 • สินค้าที่ส่งกลับมา ไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป
 • สินค้ามีความเสียหายที่เกิดจากการสวมใส่ที่ไม่ปกติ  หรือการทำชิ้นส่วนสูญหาย
 • สินค้ามีการเปลี่ยนสีเนื่องจากการสัมผัสกับสารเคมี, การแต่งหน้า, สระว่ายน้ำ, อ่างน้ำร้อน หรือ การอาบน้ำ

 

ขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

 1. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 065-776-8109 หรือที่ไลน์ @gregandgrace และส่งสินค้าคืนกลับมา ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับของ
 2. ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย
 3. ส่งพัสดุที่ไปรษณีย์ และส่งเป็นแบบลงทะเบียนเท่านั้น โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งเอง
 4. แจ้ง Tracking number กลับมาที่บริษัท ที่เบอร์ 065-776-8109 หรือที่ไลน์ @gregandgrace 
 5. เมื่อทางบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้ากลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 7 วันทำการ
 6. หากทางบริษัทฯตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้าและไม่ส่งสินค้ากลับ โดยทางลูกค้าต้องมารับสินค้าคืนเอง ตามวันเวลาและสถานที่ที่นัดหมายกับทางบริษัทฯ

 

* เงื่อนไขทั้งหมดในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ให้การตัดสินจากทาง Greg&Grace ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …